• pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic5
  • pic6
  • pic7

Prof. dr. Tomislav Ivančić, utemeljitelj hagioterapije i predstojnik Centra za duhovnu pomoć

ivancic

Prof. dr. Tomislav Ivančić rođen je u Davoru 1938. godine. Završio je filozofski i teološki studij u Zagrebu i Rimu, a potom je zaređen 1966.godine za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Postigavši magisterij filozofije i doktorat iz teologije na papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, vraća se 1971. godine u Zagreb te postaje profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na fakultetu je bio pročelnik katedre fundamentalne teologije, bio je jedan od urednika Bogoslovske smotre, član je uredništva i suradnik brojnih tuzemnih i inozemnih teoloških časopisa, te član Društva hrvatskih književnih prevoditelja. Postaje kanonik zagrebačkog Prvostolnog kaptola 1983. godine, a od 1984. godine imenovan je za arhiđakona Čazmansko- moslavačkog dekanata.

U Požeškoj biskupiji bio je voditelj permanentnog teološkog obrazovanja. Njegov znanstveni rad se zasniva na filozofiji, teologiji i znanstveno- medicinskom području čovjekove duhovnosti i književnosti. A osobito zanimanje njegova znanstvenog istraživanja je čovjekova egzistencijalo- duhovna dimenzija. Tako otkriva način suvremene evangelizacije te nužnost razvoja teološko-filozofske antropologije i terapijske teologije, koje su uz somatsku i psihičku nezaobilazne u cjelovitom liječenju čovjeka, a osobito u liječenju duhovnih bolesti i ovisnosti.

Na osnovu svih dotadašnjih iskustava i spoznaja razvio je metodu hagioterapije i osnovao 1990. godine u Zagrebu Centar za duhovnu pomoć, čiji je i predstojnik. Ubrzo zatim počinje školovanje djelatnika za vođenje seminara za evangelizaciju, kao i za rad u centrima za duhovnu pomoć po metodi hagioterapije. Utemeljitelj je i centara za hagioterpiju u Hrvatskoj i zemljama širom Evrope, a uskoro i cijelom svijetu.

Od 1971. godine bio je i studentski vjeroučitelj u Zagrebu, inicijator molitvenog pokreta unutar Crkve u Hrvata, osnivač vjerničkog društva pod imenom Zajednica Molitva i Riječ i udruge Centar za bolji svijet, te voditelj brojnih seminara za duhovnu obnovu i evangelizaciju kod nas i inozemstvu. Držao je predavanja na više od 100 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova i izlagao na više od 200 međunarodnih i domaćih skupova.

Njegove brojne knjige prevedene su na više stranih jezika,a znanstveni i stručni članci izlaze u domaćim i inozemnim časopisima. Od 1998. do 2001. postavljen je za dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a rujnu 2001. godine izabran je za rektora Sveučilišta u Zagrebu.

Papa Ivan Pavao II. izabrao ga je u veljači 2004. godine za člana Međunarodne teološke komisije kojoj je predsjedavao pročelnik Kongregacije za nauk vjere, Joseph kardinal Ratzinger, sadašnji papa Benedikt - VI, koji ga je ponovno u ožujku 2009. godine imenovao članom Komisije na još jedan petogodišnji mandat. 2010. godine imenovan je papinskim kapelanom i dobio titulu monsignor, a iste godine izabran je i za profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu.

Povratak na vrh stranice